Välkommen till Båtklubbarnas Varv

 

Båtklubbarnas Varv – Ditt eget varv på Lillåudden.

Självbyggnad, rekonditionering och underhåll. Inomhus- och utomhusplatser. Maskinell utrustning. Värme och el för alla. Gäller även ”utomhusliggarna”.

Båtklubbarnas Varv ägs till lika delar av sex båtklubbar i Västerås:

– Västerås Segelsällskap
– Segelsällskapet Aros
– Båtsällskapet Lögarängen
– Båtsportklubben Sextanten
– Västerås Motorbåtsklubb
– Båtklubben Wega.

Allt till självkostnad!

Vi vill med det följande belysa varvets verksamhet och klargöra vilka möjligheter Du som medlem i någon av rubricerade båtklubbarna, kanske främst under vinterhalvåret, själv vill jobba med din båt. Vi vet ju alla hur svårt det är att ligga på den ordinarie vinteruppläggningsplanen och utföra något som ligger utanför vårutrustningen

Välkommen till båtklubbarnas varv!