Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla plats i form av småbåtsvarv för hobbyverksamhet till ett lågt självkostnadspris för nybygge, underhåll och reparationer av fritidsbåtar för båtklubbarnas medlemmar.

Behöver du bygga om, reparera eller utföra snickeriarbeten på din båt, då kan varvet vara en plats där du kan utföra dessa arbeten.

Det finns cirka 11 inomhusplatser och cirka 22 utomhusplatser lite beroende på båtstorlekar.
Ovanstående platser är till för de båtägare som skall utföra något slags jobb med båten under vintersäsongen alltså ej enbart för vinteruppställning.

Varvet har ett antal snickerimaskiner såsom bandsåg, planhyvel, cirkelkap, skivputs och pelarborrmaskin.

Samtliga båtplatser har tillgång till el.