Avtalsperioden för utomhusplatser avser att platsen kan börja nyttjas tidigast 1 september. Efter sjösättning på våren ska platsen lämnas tom om inte nytt hyresavtal finns för kommande säsong. Båtvagn och stöttor som lämnas kvar till dess kan behöva flyttas och förvaras på avsedd plats.

Avtalsperioden för inomhusplatser avser att platsen kan börja nyttjas tidigast 1 oktober. Sjösättning på våren sker vid månadskiftet april / maj enligt planering med varvskommittén. Vid senare sjösättning tillkommer hyra enligt korttidsavgift på minst 1 månad.

AvserAvgifterEnhetAvtalsperiodTidsperiod
Utomhusplatser (Båtens längd +1m x bredd + 1m)
Årsavgift3 600 krkr/år1 sept - 31 aug1 år
Tillägg > 30 kvm40 krkr/kvm/år1 sept - 31 aug1 år
Korttidsavgift (sommartid)300 krkr/månMånadsvismaj - aug
Vagnuppställning (sommartid)180 krkr/månMånadsvismaj - aug
Inomhusplatser (Båtens längd x bredd)
Grundavgift3.600 krkr/år1 okt - 30 apr7 mån
Grundavgift (sommarsäsong)250 krkr/mån1 maj - 30 sept
Månadsavgift38,50 kr
(hyresperiod 269,50:-/m2)
kr/m2/mån1 okt - 30 apr7 mån
Kortidsavgift38,50 krkr/m2/månMånadsvismaj - sept
Bänkplats
Bänkplatsavgift (vid mån av plats)275 krkr/månMånadsvisHela året
Upptagningsvagn
Upptagningsvagn Lilla140 krkr/mån1 okt - 30 apr7 mån
Upptagningsvagn Stora140 krkr/mån1 okt - 30 apr7 mån
Upptagningsvagn Lilla o Stora korttidsavgift
140 krkr/månMånadsvismaj - sept
Nyckelbricka
Kostnad vid förlorad nyckelbricka200 krKr/nyckelbrickaAvtalsperiod