Ursprunget till Båtklubbarnas varv är Arosvarvet som tillkom i mitten av 40-talet då Aros köpte en av Aseas modellbodar på Krutkällarbacken och fraktade den till området ovanför Narvings Charkuterifabrik. Nybyggnadverksamheten efter kriget var livlig och många båtar tillkom på varvet.

1964 skulle Lögarängsbadet byggas och varvet måste flyttas. Kommunen ställde som villkor för att medverka till ny plats att alla båtklubbar skulle få tillgång till varvet. Detta krävde mera utrymme varför Aros förhandlade fram ytterligare en byggnad som ursprungligen kom från Salbohed och senare I-18 på Viksäng. Dessutom flyttades även gamla varvet till Notudden.

Aros hade fortfarande huvudansvaret för verksamheten.  Stora byggnaden ägdes av kommunen och den lilla överläts av Aros till kommunen i samband med flytten. Arrendet klarades med varvshyrorna.
Alvar Tilling byggde båt på varvet och utsågs till varvschef. Hans uppgifter var ganska okomplicerade. Han skulle sköta kön och se till att varvet fungerade.

När Alvar slutade utsågs Bernt Abramsson som också byggde båt på varvet till varvschef. En roll Bernt axlade en lång tid innan sin bortgång 2019.

När Notudden skulle bebyggas förhandlade Bernt fram ett avtal med kommunen som innebar att varven skulle flyttas till Verksgatan och att båtklubbarna skulle överta byggnaderna. I samband med flytten blev alltså behovet av en fastare organisation viktigt eftersom varvsbyggnaderna ägs gemensamt av de sex båtklubbarna. En ekonomisk förening bildades 2016 och idag drivs förening med representanter från båtklubbarna samt frivilliga medlemmar med strävan att solidariskt driva och bevara den unika tillgång som Båtklubbarnas Varv är för båtlivet i Västerås.