Ursprunget till Båtklubbarnas varv är Arosvarvet som tillkom i mitten av 40-talet då Aros köpte en av Aseas modellbodar på Krutkällarbacken och fraktade den till området ovanför Narvings Charkuterifabrik. Nybyggnadverksamheten efter kriget var livlig och många båtar tillkom på varvet.

1964 skulle Lögarängsbadet byggas och varvet måste flyttas. Kommunen ställde som villkor för att medverka till ny plats  att alla båtklubbar skulle få tillgång till varvet. Detta krävde mera utrymme varför Aros förhandlade fram ytterligare en byggnad som ursprungligen kom från Salbohed och senareI 18 på Viksäng. Dessutom flyttades även gamla varvet till Notudden.

Aros hade fortfarande huvudansvaret för verksamheten.  Stora byggnaden ägdes av kommunen och den lilla  överläts av Aros till kommunen i samband med flytten. Arrendet klarades med varvshyrorna.
Alvar Tilling byggde båt på varvet och utsågs till varvschef. Hans uppgifter var ganska okomplicerade. Han skulle sköta kön och se till att varvet fungerade.

När Alvar slutade utsågs Bernt Abramsson som också byggde båt på varvet till varvschef.

När Notudden skulle bebyggas förhandlade Bernt fram ett avtal med kommunen som innebar att varven skulle flyttas till Verksgatan och att båtklubbarna skulle överta  byggnaderna. I samband med flytten blev alltså behovet av en fastare organisation viktigt eftersom varvsbyggnaderna ägs gemensamt av de sex båt klubbarna.