• Hyresgäst måste vara medlem i någon av varvets medlemsklubbar under hela hyresperioden.
  • Vid preliminärt beviljad ansökan ska en anmälningsavgift betalas till föreningens Plusgiro 646063-8 (förskottshyra) inomhus 3000:-, utomhus 1000:- som avräknas på första ordinarie fakturan. Vid ej fullföljt kontrakt återbetalas inte denna avgift. Besked om ansökan skickas ut via epost senast i mitten på april. Kan inte plats erbjudas återbetalas anmälningsavgiften.
  • Kö ordning tillämpas efter ansökningsdatum för alla platser på varvet (avsteg från turordningen kan ske beroende på båtstorleken).
  • Skriftlig ansökning måste inkomma via hemsidan för att vara giltigt, ansökan öppnar 1 februari 00:00 inför höstens platser. Ansökningar innan dess makuleras.
  • Eftersom platserna på varvet inte är förvaringsplatser måste uppgift om arbete skrivas in på ansökningsförmuläret. Varvskommittén har bedömmningrätt att bevilja en ansökan.
  • OBS!
    Max Porthöjd stora varvet 3,89m (fri höjd inomhus varierar, kontakta styrelsen för att diskutera möjligheterna)
    Max porthöjd lilla varvet 3,47m Max bredd 2,97m